Salvatore Cioffi (classe 1910)  - 27.4.1941 (1631 di Roberta Cioffi)

A Bari