POESIA SEMI-DIALETTALE del 1800  (inviata da Gabriele Marzano)

DIU ME FICE E ME CRIAU TE TERRA

E DE LA TERRRA NUTRICATU FOI
 
LA PRIMA MATRE MIA CA FU LA TERRA
 
LA TERRA ME RINNUSSE FINO A QUI'.
 
MA VERRA' U GIURNU CA TICERA' LA TERRA
 
VIENI FIGLIOLU MIU RIPOSA QUI'.
 
LU CORPU MIU RESTERA' ALLA TERRA
 
E L'ANIMA SAPRA' DIO DOVE LA MANNERA'.
 
SE NUI STA VITA CA CI TANTU AMAMU E NU PINZAMU
 
CA LA PERDIMU PE LI PICCATI TI NOSTRU PATRE ATAMU
 
POLVERE E TERRA COMU NATI SIMU.
 
L'UOMU VA CU LU SUO GRA PASSO
 
PE TRUVARE BONA CELA A DOSSU ,
 
QUANNU CAMINA CATE STANCU E FLOSCIU
 
SE SECUTA LU CECU CATE N'FOSSU .
 
SE TROVA N'ANIMALE MACRU E CRASSU

LA CARNE NU PO SCIRE SENZA L'OSSU

CA CI A OSSU NUN PENDOSSU .
 
LA NAVE NU NA PIETI E FA GRAN PASSU

CU NU GRAN VENTU LA NAVE SE SPERDE

CU NU GRAN FRIDDU LU MALATU SPARLA .
 
SE APRE LU MARE E TRINITA LA TERRA
 
PENZA ALLI FATTI TOI E POI PRIMA PARLA .
 
NUN TE CCUCCHIARE CU CI PIZZICA A FICU
 
NEMMENU DOVE CI STA TE LU GIOCU .
 
SE TE OI LIVARE TE QUARCHE NTICU
 
TENI TACI E PARLA POCU .

FAI BENE QUANTU POI E NU QUANTU OI

CA TE LU BENFATTU NUN SE SCORDA MAI .
 
QUANNU CUNVERTI CU L'AMICI TOI

NU DIRE TUTTU QIDRU CA TIE SAI

CI STU MUNNU CAMPARE TU OI .

PENZA ALLE COSE PRIMA E POI LE FAI

L'ORTU QUANNU STAIE MALE CURTIVATU

ERBA BONA NUN FA PE LA CUCINA .

CUSI' LU NFIRMU QUANNU STA MALE ARRIVATU

QUANNU NU PO PIIARE LA METICINA .
 
QUISTU LU SENTU TIRE TE OGNI TERRA

CA CI FACE LE COSE AD AGGIU ,
 
MAI LE SGARRA .
 
QUISTU E LU PRUVERBIU UNIVERSALE TE LU BENE ALLU BENE
 
E TE LU MALE ALLU MALE
 
(Giuseppa VITALI)