Singolari figure della vita cittadina casaranese tra gli anni ’40 – ‘80

(da un dattiloscritto di don Gaetano Filograna alias U Ninu te Pitruse)

 

A Chicca scupara

A Cutura Nziddhru

A Fissa scansacunucchie

A Mmaculata ti palazzi

A Ncurunata surda

A Ndolurata zzoppa

A Ofelia

A Racalina

A Ronza

L’Ancileddhru scarparu

L’Avvocatu te ciole

U Ndrea llallà

U Nzinu ti pospiri

U Tore menzaquasetta

U Liboriu te l’oju

U Ferrucciu ta murga *

U Patula

U Pascalinu te l’ove

U Roccu te Rufanu

U Roccu zzingaru

U Stìfanu caribbaldinu

U Tore cicateddhru

U Vitucciu tu laccu

U Tore Cceccia

U Ninu pacciareddhru

L’Ancila mustazza

U Tore picamuzza

A Vicenza mora

L’Angiulina pilicani

U Ferrucciu te Noha

U Roccu giostra

U Ninanera

U Pippi te l’aria

U Ninu tu Paddhra

U Paulu brusciata

U Mpirlìca

U Mbrellu

I Pizzimenti

L’Atamu ti Memmi

U Stuppa

U Scorciaciucci

Don Minotti

U Peppe ta muccia *

U Bebbè *

 

       * aggiunto in seguito