il Sindaco G. Sansonetti 1 2 3 Sen. Francesco Ferrari il Ministro Taviani